Walvissen vs. de mensheid

Publieksprijs 2022
Over de thesis van Shauni Bernau
Whales against humanity: an overview and analysis of the international and European legal protection of Cetacea against anthropogenic threats in their natural habitat (2022)
Promotor(en) Prof. dr. An Cliquet, Faculteit Recht en Criminologie
SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie | SDG 14 – Leven in het water
shauni-bernau
Foto: Three-shots via Pixabay
Redactie door
Shauni Bernau; Emma Verboven
Wie was er als kind niet geïntrigeerd door dolfijnen en blauwe vinvissen? Deze koningen van de zee worden echter al decennialang bedreigd. Vele wetenschappers, belangenorganisaties en beleidsmakers lijken het hier over eens: walvissen doden is barbaars, en er zijn ontelbare regels die het verbieden. Toch vangen landen zoals Japan en Noorwegen nog steeds aan de lopende band walvissen, dolfijnen en bruinvissen om die te kunnen verkopen en consumeren. Hoe kan dit nog steeds gebeuren? Shauni Bernau verhandelt in haar thesis verdragen die walvisachtigen beschermen en duidt de gaten in die juridische bescherming aan. Bovendien stelt ze voor hoe we deze dieren rechtelijk beter kunnen beschermen, om zo tot een duurzamere omgang met het mariene milieu te komen.

Walvissen in de klimaatmars?

Waarom zouden we walvissen beschermen? Voor dierenliefhebbers is het antwoord eenvoudig: het zijn intelligente dieren die pijn en emoties voelen, net als mensen. Er is geen enkele manier om ze op een humane wijze te vangen en te doden. Walvisvangst is te vaak een gruwelijke aangelegenheid waarbij de dieren soms een urenlange doodsstrijd leveren en het water bloedrood kleurt. Harry Lillie, een chirurg op een walvisvaarder  in de jaren ’40, beschrijft dit tafereel als volgt:

Foto: günther via Pixabay

“Beeld je in dat een paard twee of drie explosieve speren in zijn lichaam geschoten krijgt en daarmee een vleeswagen door de straten van Londen moet trekken, terwijl  zijn bloed in de goot vloeit. Op die manier krijgen we een idee van de manier waarop walvissen worden geslacht. De slachters zelf geven toe dat als walvissen konden schreeuwen, de hele industrie zou worden stopgezet omdat  niemand dit zou kunnen aanhoren” (vrij vertaald naar Harry Lillie bron?).

Er is echter ook een meer doorslaggevende reden om deze dieren te beschermen: walvissen kunnen een rol spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Ze slaan immers tonnen koolstof op in hun lichaam. Wanneer ze sterven, zinken ze naar de zeebodem en verdwijnen deze enorme hoeveelheden koolstof voor honderden jaren uit de atmosfeer.

Bovendien ontdekten wetenschappers dat op plaatsen waar er zich veel walvissen bevinden, het water rijk is aan een bepaald soort plankton dat ook koolstof opslaat. Met de klimaatverandering in het achterhoofd is het dus een interessante piste om populaties van walvissen terug te herstellen naar hun glorieperiode.

Foto: A Owen via Pixabay

Een zee van regels

Al decennialang proberen landen regels te maken om walvisachtigen (walvissen, dolfijnen en bruinvissen) te beschermen. Talrijke verdragen en conventies verbieden het vangen van deze dieren, waaronder als meest markante het Walvisverdrag. Elk verdrag dat iets met biodiversiteit te maken heeft, lijkt hier iets over te willen zeggen. Dit is dan ook broodnodig, gezien walvissen nog al te vaak het slachtoffer worden van walvisvangst, bijvangst en klimaatverandering.

Toch worden we eens in de zoveel tijd nog opgeschrikt door een nieuwsartikel dat walvisvangst aan de kaak stelt en krijgen we te horen dat de Japanner al eens een stukje walvis lust. Hoe kan dit toch nog gebeuren ondanks alle regels die het verbieden?

Blaft wel, maar bijt niet

Alle belangrijkste internationale en Europese verdragen en conventies met betrekking tot biodiversiteit en walvisachtigen onderzocht Bernau in haar thesis op hun juridische sterktes en zwaktes. In elk verdrag bleek er wel iets te vinden dat er voor zorgt dat die theoretisch mooie regels in de praktijk eigenlijk heel wat minder bijtkracht hebben.

De trieste winnaar is het Walvisverdrag, dat sinds de jaren tachtig commerciële walvisvangst verbiedt. In praktijk schieten landen zoals Japan dit verbod echter aan flarden. Japan probeerde het verbod te omzeilen door te beweren dat zij alleen nog walvissen vangen voor wetenschappelijke doeleinden, wat het Walvisverdrag wel toestaat.

Foto: Suzanne Nicolin via Pixabay

Australië merkte echter op dat er nog verdacht veel walvisvlees in de Japanse winkelrekken lag. Hierop volgde een rechtszaak voor het Internationaal Gerechtshof, waarbij dit Hof stelde dat Japan moest stoppen met die zogenaamde ‘wetenschappelijke walvisvangst’.

Na deze uitspraak van het Internationaal Gerechtshof ging Japan echter doodleuk verder met het vangen van walvissen, en het Walvisverdrag stond erbij en keek ernaar. De Internationale Walviscommissie, opgericht door het Walvisverdrag, kan immers geen staten straffen die zich niet aan de regels houden.

Hoe kunnen we het beter doen?

Op dit moment bestaat er al enorm veel regelgeving die op de ene of de andere manier iets zegt over de juridische bescherming van walvisachtigen. Tegelijk zitten er nog vele gaten in, zoals hierboven al werd uitgelegd.

Foto: Arek Socha via Pixabay

Gelukkig zijn er manieren om de huidige regels in de praktijk sterker te maken. Zo kunnen internationale organisaties strenger toezien op de naleving van de regels, kunnen landen nauwer samenwerken en kunnen wetenschappers zoveel mogelijk betrokken worden bij het maken van de regels.

Om op wetgevend vlak iets te bereiken mogen we echter het sociale en culturele veld niet uit het oog verliezen. Juristen die palaveren over wetgeving, dat is natuurlijk gemakkelijk. Er moet dus eerst verandering komen in de manier waarop we over dieren denken, om daarna op juridisch vlak verandering te kunnen brengen. Beleidsmakers overtuigen? Dat begint bij ons.

Over Shauni Bernau

In het voorbije academiejaar schreef ik de thesis getiteld ‘Whales against humanity’ binnen het kader van mijn rechtenopleiding aan de UGent. Ik heb met enorm veel plezier aan dit onderwerp gewerkt, omdat het mee een antwoord kan bieden op een zeer tastbaar en reëel probleem. Bovendien spreekt dierenwelzijn en -bescherming mij niet alleen op juridisch vlak, maar ook op persoonlijk vlak sterk aan. Zo ben ik vegetariër, en haalde ik de inspiratie voor mijn masterproefonderwerp bij de documentaires ‘Seaspiracy’ en ‘Blackfish’. In academiejaar 2022-2023 volg ik de master Internationaal en Europees recht, ook aan de UGent. Met deze opleiding hoop ik mij nog meer te verdiepen in de werking van internationaal en Europees recht en in de instellingen die bestaan binnen beide rechtsstelsels. Beide materies zijn uiteraard vakgebieden waarbinnen ik na mijn studies zeer graag een job zou uitoefenen. Daarnaast lijkt het mij enorm boeiend om ook in mijn professionele leven de mogelijkheid te krijgen verder juridisch onderzoek te doen naar duurzame thema’s, binnen biodiversiteitsrecht of binnen de mensenrechten. Ik hoop dat mijn thesis in de eerste plaats iets bijdraagt aan het streven naar een meer duurzame omgang met het mariene milieu en beleidsmakers en burgers kan overtuigen van het belang van de bescherming van walvisachtigen. Ten slotte hoop ik natuurlijk ook dat de thesis en het bijhorende artikel een interessante bron van informatie kunnen zijn voor al wie geïnteresseerd is in dit onderwerp.